Wat betekent de verbrede A58 voor u?


Bekijk de kaart & denk mee

A58 in beeld

Welkom op A58 in Beeld! Dit platform laat het traject zien van de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg en zoomt in op 9 bijzondere locaties. Op dit moment brengen we in kaart wat exact de gevolgen zijn van de natuurgebieden rondom de A58 van de wegverbreding en hoe we hiermee omgaan. Pas als dat duidelijk is, kunnen we verder met de plannen.

U kunt in de tussentijd de kaart van beide trajecten bekijken en inzoomen. Wilt u reageren of heeft u vragen? Mail ons via: InnovA58@rws.nl

Op weg naar een slimme en duurzame snelweg

De A58 van de toekomst moet een slimme en duurzame snelweg worden. Om dit te realiseren verbreedt Rijkswaterstaat de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg van 2 naar 3 rijstroken in beide richtingen. Daarnaast wil Rijkswaterstaat innovaties op het gebied van levensduur, duurzaamheid en nieuwe mobiliteitsdiensten, zoveel mogelijk stimuleren en toepassen op de A58. Meer informatie hierover is te vinden op InnovA58.nl

Proces van de A58 in beeld

Op onderstaande tijdlijn is te zien welke stappen tot nu toe zijn ondernomen voor de realisatie van de verbrede A58 en welke toekomstige processtappen zijn voorzien.

De volledige planning is te vinden op: InnovA58.nl.

Traject st. Annabosch - Galder

Ten zuiden van Breda, wordt de A58 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder over een lengte van 7 kilometer in beide richtingen uitgebreid van 2 naar 3 rijstroken . Ook worden de knooppunten St. Annabosch en Galder aangepast voor een goede overgang naar aangrenzende snelwegen. De A58 kruist op dit traject het beekdal van de Mark. De weg wordt op dit traject zoveel mogelijk naar binnen toe (richting de middenberm) uitgebreid. Bekijk op de kaart welke aanpassingen er aan het knooppunt St. Annabosch worden gedaan.

Bekijk dit traject op de kaart

Traject Eindhoven - Tilburg

Tussen Eindhoven en Tilburg wordt de A58 in beide richtingen verbreed van 2 naar 3 rijstroken, over een lengte van 28 kilometer. Ook worden de knooppunten de Baars en Batadorp/Ekkerweijer aangepast voor een goede overgang naar aangrenzende snelwegen. De A58 kruist op dit traject het Beatrixkanaal (bij Best), het Wilhelminakanaal (bij Oirschot en bij knooppunt De Baars) en de beekdalen van de Beerze, de Reusel en de Leij. De weg wordt op dit traject met name naar buiten toe (in de buitenbermen) verbreed. Zoom in op de kaart om het nieuwe wegontwerp te vergelijken met de huidige situatie.

Bekijk dit traject op de kaart

Meer weten?

Wil u meer weten over het project InnovA58? Bezoek dan onze projectwebsite. Hier kunt u terecht voor projectinhoudelijke details en documentatie over de nieuwe A58.

Bezoek de projectwebsite